PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Social

També vinculat al Parc Esportiu Llobregat, en un altre espai de l’edifici es va inaugurar a l’abril de 2011 el Centre Cívic del PELL. Professionals de totes les àrees ofereixen cada temporada un munt de tallers i classes que tenen força acollida entre els ciutadans. La fórmula de tallers trimestrals permet que els interessats puguin anar rotant entre la gran quantitat de disciplines que s’imparteixen.

En total més de 400 metres quadrats distribuïts en diferents dependències i sales de formació.

En general l’oferta ofereix la possibilitat d’iniciar-se en món com el teatre, la fotografia, la pintura, etc. També tenen molt èxit els cursos de cuina, de salut o de creixement personal.

www.parcesportiullobregat.com