PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Social

També vinculat al Parc Esportiu Llobregat, en un altre espai de l’edifici es va inaugurar a l’abril de 2011 la nostra Ludoteca.

Un espai ideal per als més petits oferint servei a les famílies de forma fixa dos dies a la setmana o escollint l’entrada puntual. Un món de diversió on els menors poden gaudir dels jocs simbòlics, de taula i d’una sala de psicomotricitat.

www.parcesportiullobregat.com