PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana
Promocions
Habitatges en lloguer (NO protecció oficial)

Des de l'any 2010 PROCORNELLÀ va obrir la possibilitat d'accedir en règim de lloguer a un conjunt d'habitatges (de preu lliure) inicialment destinats a la venda:

  • Promoció Av. Línia Elèctrica 1-3 (habitatges de 2 dormitoris)
  • Promoció Av. Salvador Allende 57-59 (habitatges d'1-2-3 dormitoris, amb o sense terrat d'ús privat)
  • Promoció Av. Can Corts 44-48 (habitatge de 2 dormitoris amb estudi i terrat d'ús privat)

Un cop esgotades les llistes de les persones que ho van sol·licitar inicialment, és possible l'arrendament dels habitatges que pugui haver disponibles per part de qualsevol persona interessada, que hagi presentat la petició corresponent.

Actualment tots aquests habitatges es troben ocupats però, en cas de ser del seu interés, pot comunicar-nos per escrit la seva petició de formar part de la llista d'espera pel cas de quedar-ne de lliures.

Poden consultar la resta d'informació general (plànols, rendes, ...) a l'apartat DOCUMENTS.

Per a més informació podeu adreçar-vos a PROCORNELLÀ de dilluns a divendres (no festius) de 8:00 a 15:00 hores.

PROCORNELLÀ
C/ Albert Einstein 47 (junt l'Auditori) - Cornellà de Llobregat
Telf: 93.474.02.02

DocumentsDocuments