PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana

A través de l’Oficina Local d’Habitatge, en col·laboració amb altres entitats, ens encarreguem de protegir el dret dels ciutadans de Cornellà a gaudir d’un habitatge digne, assumint que es tracta d’un bé de primera necessitat per al desenvolupament de les persones.

Amb aquest objectiu, posem en marxa polítiques i iniciatives com la promoció de nous pisos de lloguer públic a preus accessibles, la rehabilitació d’edificis, assessorament davant la dificultat de fer front al pagament de l’habitatge o a la mobilització d’habitatges buits.

Accedeix a L'Oficina Local d'Habitatge