PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sobre la Seu

El cap del departament d'Informàtica de PROCORNELLÀ serà responsable de:

  • La seguretat de la Seu.
  • La gestió tecnològica de la seu. Aquesta funció podrà ser delegada en una empresa externa a PROCORNELLÀ

El gerent d'Administració i Finances de PROCORNELLÀ serà responsable de:

  • La coordinació i supervisió dels continguts comuns, dels procediments i dels serveis posats a disposició de la ciutadania a través de la Seu electrònica.

Els titulars de les àrees directives o responsables del departament corresponents seran responsables de la gestió dels continguts i dels serveis que siguin de la seva competència que es posin a disposició de la ciutadania a través de la Seu Electrònica.